מכירה פומבית 5 ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד
1.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אברהם פררה 1, ירושלים.

המכירה תתקיים ביום רביעי, ז' בניסן תש"פ, 1 באפריל 2020, בשעה 18:00 (שעון ישראל) עם כרוז. 

 

על פי ההוראות אין באפשרותינו לקיים תצוגת הפריטים במכירה זו במשרדינו. אנו מתנצלים בפני הקהל שביקש לבוא לתצוגת הפריטים. בריאות ואושר ללקוחותינו, ולכל בית ישראל!

המכירה הסתיימה

פריט 264:

מסלת ישרים - העותק של הגאון החבד"י רבי שמואל לעוויטאן עם עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו

נמכר ב: $400
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות: חב"ד

מסלת ישרים - העותק של הגאון החבד"י רבי שמואל לעוויטאן עם עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו


ספר מסילת ישרים [מהדורת ניו יורק תש"ב] - העותק של הגאון החבד"י רבי שמואל לעוויטאן עם עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו. הספר כרוך עם מאמר 'דרך עץ חיים' לרמח"ל, אגרת הגר"א, אגרת הרמב"ן, ו'פתשגן המשל' ובכל הספרים הללו אף הם, הגהות רבות בכתב ידו של הגאון רבי שמואל לעוויטאן. 


הגאון בהגהותיו נושא ונותן בדברים על דרך המוסר וההלכה. במקומות רבים בספר סימן משפטים חשובים. במספר מקומות כתב הרחבת ביאור תוך כדי דברי חיזוק לעצמו כגון 'תפלה', 'תהלים', 'שלא להחזיק טובה לעצמו רק יתלה בזכות', 'כל ימי חייו צריך האדם לעסוק בתיקון מדותיו, וכפי מה שיצליחהו ה' לקיים יתקיים בידו'. 'השלחן ערוך צורת העולם ושמירת האדם בהנהגתו והסדר וההצלה מבלבולו'. במקומות מסויימים להשלמת הדברים מפנה הגאון לדברים אחרים בספר שם הרחיב הרמח"ל עניין מסויים שמדבר בו כאן בקצרה. בדפי המגן שבין החיבורים השונים רשימות סיכומיות ארוכות על פני עמודים שלמים של דרך תיקון הנפש, וכן על דרך הסוד, בכתב ידו של הגאון.


רבי שמואל הלוי לויטין [תרמ"ג - בתשל"ד 1883-1974], מגדולי הרבנים בחסידות חב"ד לדורותיה שזכה להסתופף בצילם של שלושת הרועים: האדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר הריי"צ והאדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש. למד בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש והיה מראשוני התלמידים שם. הרבי התבטא עליו בהזדמנות מסויימת: "יהודי שזכה לשמוע חסידות מהרבי עוד לפני שאני נולדתי". לאחר פטירת חמיו בשנת תרס"ט נתמנה הוא לרבה הרשמי של ראקשיק בהשתדלות אדמו"ר הרש"ב. בכסלו תרפ"ט הוא נאסר על ידי הנ.ק.וו.ד. בית מדרשו נסגר והוא הוגלה לסיביר למשך שלש שנים. נשא את מרת שיינא (בת הרב אשר מרגליות) שליוותה אותו בכל מסעותיו וגלויותיו, בגרוזיה, באוקרינה ואף בסיביר. במלחמת העולם השנייה שהתה בגטו וילנה. שני בניה - שלום וגרשון בער נרצחו לעיניה, ואחריהם נרצחה גם היא בייסורים גדולים. שימש כמשפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770, ואדמור"י חב"ד נהגו להפנות אליו שאלות בהלכה. כיהן בתפקידים רבים נוספים כשד"ר, חבר הוועד לכתיבת ספר תורה לקבלת פני משיח, ועוד. זכה להיות התינוק הראשון שנקרא על שם האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש. האדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש, באחד ממכתביו מתארו בתארים המופלגים והבלתי רגילים: "הרה"ג והרה"ח הוו"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' מוהר"ר שמואל שי' לויטין...". שאלה ארוכה ממנו בעניין עגונה ששאל את רבני ירושלים הרש"א אלפנדרי והרב זוננפלד בשנת תרפ"ב נדפסה בספר מן הגנזים ח"ג.


הכריכה חוזקה בנייר דבק. מצב טוב -טוב מאד.