מכירה פומבית 5 ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד
1.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אברהם פררה 1, ירושלים.

המכירה תתקיים ביום רביעי, ז' בניסן תש"פ, 1 באפריל 2020, בשעה 18:00 (שעון ישראל) עם כרוז. 

 

על פי ההוראות אין באפשרותינו לקיים תצוגת הפריטים במכירה זו במשרדינו. אנו מתנצלים בפני הקהל שביקש לבוא לתצוגת הפריטים. בריאות ואושר ללקוחותינו, ולכל בית ישראל!

המכירה הסתיימה

פריט 273:

תולדות יצחק (נשכיז). ורשה, תרכ"ח 1868 מהדורה ראשונה - צוואה לדורות

נמכר ב: $1,100
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

תולדות יצחק (נשכיז). ורשה, תרכ"ח 1868 מהדורה ראשונה - צוואה לדורות


תולדת יצחק, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים, ליקוטי דברים על הש"ס ועל ספר תהלים, מאת האדמו"ר רבי יצחק שפירא מנעסכיז. ווארשא, [תרכ"ח] 1868. מהדורה ראשונה. שני שערים - שער ראשון בדיו זהובה, וכן כותרת ה'הסכמות'.


הספר מעוטר בהסכמות גדולי אדמו"רי החסידות, ה"דברי חיים" מצאנז, המגיד מטריסק, רבי יהושע מאוסטרובה ורבי אלימלך מגרודז'יסק. בדף השער נכתב בידי המו"ל: 'יען ידענו כולנו שאין בידנו לתאר פרשת גדולת וקדושת מרן זצוקלה"ה ובפרט הדיוט כמוני היוכל למלל אפי' מקצת שבחיו. לכן קראתי רק בשם אדמו"ר וכו' כי דומיה לו תהלה'. הספר הודפס מדברי תורה שאמר האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז בשנתו האחרונה כעין 'צוואה לדורות' ואשר נמסרו לתלמידו מו"ל הספר רבי יצחק לנדא שהעלם על הכתב. וכפי שכותב הגאון מטריסק בהסכמתו: 'והנה דברי הספר הקדוש הזה אינם צריכים חיזוק כי כל דבריו יצאו בקדושה וטהרה מזוקק שבעתיים כניתנה מסיני ובפרט שהיתה בשנה שעלה לשמים'. וכן כתב רבי יהושע מאוסטרובה בהסכמתו: 'אנכי הייתי מסתופף כפעם בפעם בצל כבוד מרן, ובשנה האחרונה קודם הלקחו מאתנו יצוה לרבי יצחק לנדא הנ"ל לכתוב בספר את דבריו הקדושים". וכן רבי אלימלך מגרודז'יסק כותב: 'גודל שלשלת יחוסו [של המחבר] נודע ביהודה ובישראל וציוה לכתוב דבריו הקדושים שחידש באחרית הימים בשנה האחרונה לימי חייו הק' למען להשאיר אחריו ברכה בקרב ישראל' ומוסיף 'ומהראוי לכל אחב"י עדת ישורון להביא כל אחד ספר הקדוש הלזה בחדרי משכיותיו למען להיות לו למשמרת ברכה'.


האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז [תקמ"ט-תרכ"ח  1789-1868], בן זקוניו של האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז. תלמידו המובהק של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ומגדולי מוסרי תורתו. קיבל תורה גם מרבי ברוך ממז'יבוז' ו"החוזה מלובלין". נתמנה לאדמו"ר בגיל צעיר וכיהן למעלה משישים שנה באדמו"רות. היה מוקד עלייה לרגל לרבים אשר פקדו את מעונו מכל תפוצות הגולה, לברכה ולישועה, נערץ בכל חוגי החסידות, כאיש קדוש ומופלא בחסידותו. "עבודתו עבודת הקודש ליחד יחודים ולהמשיך שפע רב טוב לבית ישראל - בבחינת צדיק יסוד עולם" (עפ"י מכתב רבי ברוך שפירא מבחירי חסידי פשיסחא וקוצק). מתלמידיו הנודעים, האדמו"רים רבי אלימלך מגרודזיסק, רבי יעקב צבי מפוריסוב ועוד. 


סטפנסקי חסידות, מס' 607. 


[4], לב; ל; כב; לב דף. 26 ס"מ. נייר עבה. מעט כתמים [כתמי יין בדפים העוסקים בחג הפסח]. כריכת קרטון ישנה. מצב טוב מאד.