מכירה פומבית 9 ספרים עתיקים, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, חותמות וחתימות, כתבי יד, שואה ושארית הפליטה ועוד.
5.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה תתקיים בעזרת ה' ביום חמישי ה' אלול 5/9/19 בשעה 19:00


התצוגה והמכירה  יתקיימו ברחוב אברהם בן דוד 21 בני ברק.לנוחיותכם הוספנו כותרות ומעט תיאור באנגלית

"שימו לב" בכל סתירה או שינוי בין הכיתוב באנגלית לעברית הכיתוב "בעברית" הוא הקובע.


אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות בכל תחומי היודאיקה

      039744647המכירה הסתיימה

פריט 243:

לוט אישור לימודים ו - 3 מכתבים חשובים מישיבת "מרכז הרב" בחתימות ראשי הישיבה אל רבי אפרים פישל הערלינג. לוט אישור ...

מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט אישור לימודים ו - 3 מכתבים חשובים מישיבת "מרכז הרב" בחתימות ראשי הישיבה אל רבי אפרים פישל הערלינג. לוט אישור לימודים ו - 3 מכתבים חשובים:
לוט אישור לימודים ו - 3 מכתבים חשובים מישיבת "מרכז הרב" בחתימות ראשי הישיבה אל רבי אפרים פישל הערלינג.
לוט אישור לימודים ו - 3 מכתבים חשובים:

א'. מכתב בקשר למגבית בעיר עדינבורג (אנגליה) שמחציתה תהיה לטובת הישיבה ומחציתה לטובת מפעל התורה שיהיה ניתן לקבל את הדרישה רק בדרישת עסקני מקום המגבית, הענות הדלה של ביהכ"נ "מחזקי הדת" והרי ביהכ"נ זה "זכה לשמש אכסניה לרבינו" (הראי"ה) וכו'.
חתומים רבי יעקב משה חרל"פ (חתימה וחותמת) רבי שלום נתן רענן – קוק (חתימה וחותמת) חותמת הישיבה, במכתב למטה מוסיף "רבי שלום נתן" 5 שורות בכ"י וחותם שוב.

ב'. מכתב נוסף לגבי שליחותו באנגליה לטובת הישיבה, התנצלותו על פרסום מעליב בעיתון מתקבלת, צירוף אישור שנצרך להישאר באנגליה שנה נוספת, על תעודת השי תמיהתנו למה לא יוכל לשלוח ייפוי כוח, ועל דבר ייסוד אגודת נשים למען הישיבה למה לא ענה לנו?.
חותמת הישיבה, חתימת וחותמת רבי שלום נתן הנ"ל והוספה של 4 שורות בכתב ידו וחתימה נוספת.

ג'. קיבלנו קטע עיתון בו פורסם חגיגת הסיום בקהילתו שמחנו וכו' ואנו מברכים וכו' אבל למה לא נזכר שם ייחוסו לישיבה והישיבה כלל לא הוזכרה והרי היה אפשר לנצל את החגיגה לטובת הישיבה, בן המזכיר נוסע כעת לארצות הברית ועובר באנגליה אנו מבקשים לעזור לו כפי יכולתו ולעזור לו לטובת הישיבה.
חותמת הישיבה, חתימת וחותמת רבי שלום נתן רענן – קוק ראש הישיבה.

ד'. אישור לימודים לתלמיד רבי אפרים פישל הערלינג בחתימת רבי צבי יהודה הכהן קוק.
כל המכתבים על נייר מכתבים רשמי של הישיבה והם כתובים במכונת כתיבה.