Auction 27
Jul 21, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820
The auction has ended

LOT 190:

כרוז באידיש מרבה של ריגא רבי מנחם מנדל ז"ק לטובת ישיבת 'תורת חיים' בירושלים - שנת תר"צ (1930).

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

כרוז באידיש מרבה של ריגא רבי מנחם מנדל ז"ק לטובת ישיבת 'תורת חיים' בירושלים - שנת תר"צ (1930).
הכרוז תורגם ממכתבו בלשון הקודש.
רבי מנחם מנדל ז"ק הי"ד. רבה של ריגא ולטביה בכלל. פעל רבות למען היהדות וגדולי הרבנים הפליטים בשנות מלחמת העולם הראשונה. אף הוצעה לו רבנות 'העדה החרדית' בירושלים שלבסוף לא יצאה לפועל. נהרג בשואה.
ישיבת תורת חיים הייתה ישיבה מפורסמת בעיר העתיקה בירושלים. הישיבה נוסדה בשנת תרמ"ו (1886) על ידי האחים הרב יצחק וינוגרד והרב יוסף אליהו וינוגרד וגיסם, הרב זרח אפשטיין, שראה בה תחנה בדרכו של המשיח לבנות את בית המקדש. הגאון רבי חיים מבריסק היה נשיא הוועד הרוסי לסיוע לישיבה. בישיבה זו למדו מאות תלמידים, ובהם ראשי ישיבות ורבנים מפורסמים עד לדור האחרון.
מפרט: מידות: 30\18 ס"מ. סימני קיפול. חור זעיר באמצע הדף מפני הקיפול וכן בצדדים. מצב טוב.