מכירה פומבית 001 ספרים, ספרי קודש, ספרי חסידות וקבלה, עותקים מיוחסים, הגהות חשובות. מכתבי רבנים, כתבי יד,
30.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~המכירה הסתיימה

פריט 27:

שולחן ערוך העותק של אדמור"י סטרעטין זיע"א

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 1,200
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שולחן ערוך העותק של אדמור"י סטרעטין זיע"א
ספר שולחן ערוך הנדפס באוסטראה עם חתימת הרה"ק רבי אברהם מסטרעטין זיע"א. וכן   חותמת חתנו הרה"ק רבי אהרן מאליק, וחתימת נכדו הרה"ק ר' יוסף דוד מאליק, וכן חתימת וב' סוגי חותמות רבה של צפת, ר' שמואל העליר זצ"ל. וחותמת בית הכנסת קארלין בצפת מאותה תקופה. 
רבינו אברהם מסטרעטין בנו של הרה"ק ר' יהודה צבי מסטרעטין - פועל ישועות בקרב הארץ, גדלותו ועזוזו ודברי תורתו בספר דגל מחנה יהודה - סטרעטין.
אביו הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין אמר עליו: "אילו לא באתי לעולם רק עבור אברהמני'ו בני, דייני" 
הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א בעל הדברי חיים - כותב בתשובתו המפורסמת {דברי חיים חו"מ ח"ב סי' ל"ב} כשדן אודות חלוקת הירושה מבית סטרעטין כותב וזה"ל: ... מחמת גודל קדושתם ויראתם נשמעו דבריהם לכל הגליל, "וינהו אחריהם ללמוד תורה ויראה מהם", ..... ושאלו עצות כאשר ישאל איש בדבר אלקים... כי היו בעלי רוח הקודש ותפילתם ודיבורם בקדושה עשו פרי,  עכ"ל הדברי חיים בתשובתו,  

רבי אהרן מאליק גדל בבית דודו הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א ויש אומרים שאף הכתירו להנהגה בזה שנתן לו בצעירותו "קוויטעל", עלה בסוף ימיו לצפת ונפטר בשנת תרס"ז נטמן במערת " הבאר מים חיים", כאמור גם חתימת בנו ר' יוסף דוד נמצאת על הספר
הרב שמואל העליר רבה המפורסם של צפת ואף מהדמויות המרכזיות בימי חייו בהנהגת הישוב בצפת, זכה בצעירותו להתברך יותר " ממאה פעמים" מהחוזה מלובלין זיע"א, היה מתלמידיו של הרה"ק המפורסם ה" בת עין", רופא ובעל ספריה ענקית ביחס לאותם ימים,  
כמו כן חותמת מביהכ"נ של " חסידי קארלין" מאותה תקופה. {ביהכ"נ נמצא בקרבת מקום, לביתו של ר' שמואל העליר זצ"ל}
לפנינו שולחן ערוך שהיה שייך לכל אותם ענקי הרוח, צדיקי עליון, דבר זה לכשעצמו הוא פריט היסטורי מעניין,

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא