מכירה פומבית 001 ספרים, ספרי קודש, ספרי חסידות וקבלה, עותקים מיוחסים, הגהות חשובות. מכתבי רבנים, כתבי יד,
30.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~המכירה הסתיימה

פריט 28:

ספר נועם מגדים - העותק של הרבי מקראטשין

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

ספר נועם מגדים - העותק של הרבי מקראטשין
ספר נועם מגדים להרה"ק ר' אליעזר מטארניגראד זיע"א בעל מחבר הפירוש המפורסם על תהילים "אמרות טהורות" עם חתימת וחותמת הרה"ק ר' שמואל אהרן ראבין זיע"א מקראטשין וכן חותמת בנו ר' מנחם מענדל ראבין. 

הספר נועם מגדים זכה להסכמות גדולי הדור וביניהם: רבי יעקב אורנשטיין מלבוב, רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי, המגיד מקוז'ניץ, החוזה מלובלין, הרב מאפטה, רבי אברהם חיים מזלוטשוב, האריה דבי עילאי ועוד. החוזה מלובלין כותב בהסכמתו שאינו נותן הסכמות אך על דעת רבי אליעזר לא גדר את עצמו מלתת (כי ודאי ראוי להסכים כי באמת אינו צריך להסכמתו). דברים דומים כתב גם הרב מאפטא בהסכמתו. רבי חיים אלעזר וקס שכיהן ברבנות טארנינגראד כותב על העיר:"...אשר בין עיירות גדולות תתחשב, ושם היו רבנים גאונים וגדולים מעולם, בעל תבנית אות יוסף, בעל נועם מגדים...", ובתשובה אחרת:"...וגם בעיר טארניגראד אשר שמה ישבו כיסאות למשפט הגדולים אשר בארץ המה כמו הגאון הצדיק בעל נועם מגדים..  הישמח משה בהסכמתו כתב: " ודבריו מלהיבים הלבבות כלפידי אש בוערות מעוררים לעבודת השי"ת ומי כמוהו מורה דרך להבאים להיטהר" נלב"ע בצעירותו בעיר קאזניץ בשנת תקס"ו.

הגאון החסיד רבי שמואל אהרן רובין – היה בנו של רבי צבי הירש אלעזר רובין מקראקא. גאון עולם בנגלה ובנסתר, היה מקורב מאוד וחביב לבעל 'דברי חיים' והיה נותן לו לערוך תשובותיו כן הביא ר' שמואל אהרן עצמו בספרו שם עולם ח"ב סי' ק"ע), רבי חיים מצאנז כתב עליו שהוא "מושלם בתורה ויראה",  
רבי שמואל אהרן זכה גם להיות מחותנו של רבו בעל הדברי חיים שכן בנו רבי נפתלי היה חתנו של הרה"ק רבי יחזקאל משינאווה. ר' שמואל אהרן שימש ברבנות בזאברוב וקראטשין על אף שהוצעו לו רבנויות מכובדות יותר כמו מונקאטש ורישא, נלב"ע בשנת תרל"ז [1877]. בהסכמתו של הדברי חיים על ספרו "בית אהרן" ניכר חיבתו אליו,  


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא