מכירה פומבית 001 ספרים, ספרי קודש, ספרי חסידות וקבלה, עותקים מיוחסים, הגהות חשובות. מכתבי רבנים, כתבי יד,
30.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~המכירה הסתיימה

פריט 20:

ספר פרי הארץ מאהלוב תקע"ח {1818}

מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

ספר פרי הארץ מאהלוב תקע"ח {1818}
ספר פרי הארץ להרה"ק רבי מנחם מנדל מויטעבסק זיע"א. הודפס ב מאהלוב בשנת תקע"ח והוא מאמרי חסידות וקבלה עמוקים שנאמרו על ידי הרה"ק ר' מנחם מנדל מויטעבסק זיע"א בארץ ישראל בעת יושבו בטבריה אחרי העלייה החסידית המפורסמת.
הרה"ק ר' מנחם מנדל מויטעבסק זיע"א. זכה להיות בילדות כשהיה אך בן תשע שנים אצל אור שבעת הימים " הבעש"ט". מתלמידיו המובהקים והמפורסמים של " המגיד הגדול ממעזריטש". עלה לארץ הקודש עם עליית החסידים המפורסמת יחד עם הרה"ק ר' " אברהם קאליסקער זיע"א. התבלט בענותנותו המפורסם עד שהיה רגיל להוסיף לחתימת יד קדשו " השפל באמת". חביבותו לארץ ישראל מפורסמת עד שאומרים בשמו: "אמת היא שאווירה של ארץ ישראל מחכים. כל זמן שהייתי בחוץ לארץ, היו כל מעייני וחפצי להתפלל פעם אחת תפילה בדרך הנכונה. אבל מיום שאני בארץ, אין בליבי אלא משאלה זו: לענות פעם אחת אמן בדרך הנכונה"
יש מסורת האומרת שאף הרה"ק עצמו כתב ספרו זה כן מקובל אצל חסידי סלונים לדורותיהם. ויש המייחסים אותו לאחד מן המפורסמים מבני חבורתו.{בשער מופיע: וקבצן הרב המופלג... כמו' אלעזר זוסמן זלה"ה סופר דמתא דארעא קדישא וממנו הגיע לידינו...} 
ספרו התקבל בכל תפוצות ישראל כספר חסידי יסודי מאוד. על אף היותו ספר עמוק. והיה צדיקים שהספר לא היה יורד מעל שולחנם. 

עותק נאה מאוד. חתימת בעלות רבנית? בשער הספר. אינו כרוך.