פורד אקספלורר לימיטד פרימיום שנת 2017 מכונס נכסים
15.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 קפלן 12,תל אביב 6473413 , ת.ד. 20428

1. הגשת ההצעה באתר תהווה אישור בכתב לכך שהמציע קיבל מכונס הנכסים את ההדרכה הדרושה על מנת להשתתף

    במכרז באמצעות האתר והוא מסכים לאופן ותנאי המכרז.

2. מציע שאינו יכול להגיש הצעות דרך האינטרנט יוכל להגיש הצעה ישירות במשרד הח"מ (יש לתאם הגעה מראש).
3. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום בנוסף, על הסכם המצוי במשרד הח"מ, וזאת תוך 48 ממועד הכרזתו כבעל ההצעה הגבוהה ביותר בהתמחרות.
4. המציע מתחייב באופן בלתי חוזר, כי במידה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יפעל כמפורט לעיל, יהיה מחויב לשלם לח"מ סך קבוע ומוסכם בגובה של 10% מסכום הזכייה
    זאת באופן מידי לפי דרישת הח"מ, ובמידה ולא יעשה כן יהיה הח"מ רשאי לנקוט כנגדו בהליכים לגביית הסך הנ"ל.
5. הוצאות העברת הרכב ע"ש הקונה במשרד הרישוי ישולמו ע"י הקונה בנוסף למחיר הנקוב בהצעה.
6. כונס הנכסים אינו אחראי לתקינותו, שלמותו ומצבו של הרכב מבחינה מכנית ואחרת והמציע ירכוש בו זכויות על אחריותו בלבד,
    ובמצבו ובמיקומו של הרכב דהיום (AS-IS/WHERE IS).
7. הזמנה זו איננה כפופה לדיני המכרזים, ואין הח"מ אחראי לכל טעות בפרסום.
8. הח"מ איננו מתחייב לקבל הצעה כלשהי או להתקשר בחוזה עם המציע והוא שומר לעצמו את מלוא הזכויות לקבוע האם לנהל מו"מ עם המציעים השונים או
    מי מהם או לנהל התמחרות בין המציעים ו/או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או להאריך את משך המכירה בכל שלב
    והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
9. מכירת הרכב כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בתל אביב ולכך שהקונה יחתום על יפוי כוח בנוסח המקובל במשרד הרישוי,
      המסמיך את כונס הנכסים להעביר את הבעלות ברכב על שמו מקום שהקונה לא יעשה כן בעצמו.


פורד אקספלורר לימיטד מודל 2017

54,126 ק"מ, יד שנייה מפרטי. תיבת הילוכים: אוטומטי. צבע: אפור, סוג מנוע: בנזין, נפח מנוע: 3,497 סמ"ק, כוח סוס: 290, הנעה: 4x4, גימור: פרימיום, מפתח: יש.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג רכב ג'יפים וג'יפונים
יצרן פורד
דגם אקספלורר לימיטד
שנת יצור 2017
מספר רכב 42-588-55
מד אוץ 54,126 ק"מ
תיבת הילוכים אוטומטי
יד שנייה (01 בעלים קודמים)
בעלות נוכחית פרטי
נפח מנוע 3,497 סמ"ק
גימור פרימיום
סוג מנוע בנזין
הנעה 4x4
צבע אפור
כוח סוס 290 כ"ס
מפתח יש
מקום תצוגה גלילות-חניון אי.טי.אם – כתובת: במתחם גלילות, הכניסה מדרך נמיר (תל אביב) פנייה ימינה כ-800 מ"ר לפני צומת גלילות טל: 03:6494821 שעות פעילות 09:16:00.
מומלץ לראות את הרכב לפני הקניה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא