דירה ברמלה מכונסת נכסים
23.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' הארבעה 28 , ת"א – מגדלי הארבעה ( מגדל צפוני) קומה 23

- את תיק ההצעה הכולל: טופס הצעה, והסכם לרכישה המחייב את הרוכש (הסכם מכר יימסר למצעים בלבד),

  ניתן לקבל במשרדם של הח"מ, עו"ד שרית פשלי ועו"ד שגיא בנאו מרחוב אבא הילל סילבר 18, טלפון: 089244220 

  הנוסח המחייב של תיק ההצעה הינו זה המצוי במשרדם של הח"מ.

- ביקור מרוכז בנכס יתקיים ביום 18.09.2019- בין השעות 17:00-18:00.

- הצעה לרכישת הנכס יש להגיש במשרדם של אחד מכונסי הנכסים הח"מ

  עד לא יאוחר מתאריך 23.09.2019 בשעה 16:00, בצירוף צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 5% מהסכום המוצע

התמחרות בין מגישי ההצעות בלבד תתקיים במשרד הח"מ בכתובת סן מרטין 3 בלוד, ביום 25.09.2019 בשעה 17:00.


דירה, רמלה, רחוב ויצמן 32/3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב רמלה
כתובת רחוב ויצמן 32/3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 23.9.19, 16:00
גוש 5805
חלקה 9
תת חלקה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא