תאריך אחרון להציע הצעות - מבנה בתל אביב מכונס נכסים
יום חמישי, 25.6.20, 15:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב כנרת 5, בניין ב.ס.ר 3 קומה 30, בני ברק

- תאריך אחרון להגשת הצעות 25/06/2020 בשעה 18:00

- לכל הצעה יצורף שיק בנקאי בסך 10% מסכום ההצעה.

- את מסמכי ההזמנה הכוללים את נוסח הסכם המכר,

טופס הצעה בלתי חוזרת ומסמכים נוספים

ניתן לקבל בפניה דואר אלקטרוני:

office@rgrosslaw.co.il

- ביקורים במקום ייערכו בתיאום מראש.מבנה, תל אביב, רחוב הכרמל 25

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מבנה
ישוב תל אביב
שכונה שוק הכרמל
כתובת רחוב הכרמל 25
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.6.20, 18:00
גוש 7466
חלקה 69
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא