Auction 11

By kadmon auctions

Thursday, 14.2.19 , 25 birenbom st bne brak
To participate in the auction -  login  /  Registration

LOT 48:

ספר "יבין שמועה" למהר"ש אלגזי ליוורנו תקנ"ב (1792) העותק הפרטי של רבי שלום אזולאי ראב"ד צפרו

Sold for: $110
Estimated price:
$ 200 - $250
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

ספר "יבין שמועה" לרבינו שלמה אלגזי הזקן. ספר זה נחשב לאחד הספרים המבוקשים בישיבות אשכנז ובכלל ערי התורה שתחת השמש בספר הזה חצה רבי שלמה אלגזי את כל התורה כולה בגאונות שלא תתואר. עשרים וארבע חכמים העמידה משפחת הרבנים אלגזי משפחת הגאונים המהוללה מאיזמיר לשני החכמים החשובים ביותר נחשבים רבי שלמה אלגזי הזקן ונינו רבי יום טוב אלגזי "מהרי"ט אלגזי" (הספרדים מכנים אותו מהריט"א).

הספר שלפנינו הינו העותק הפרטי של ראב"ד צפרו רבי שלום אזולאי היופי בעותק הזה הם שבעת השורות שחקק הרב בפתחו של הספר, שלוש בעמודה הראשונה של הפורזץ ועוד ארבעה בגב אותו עמוד, כללי ש"ס נוספים. 

קמב' דף. 

גובה הספר 29.5 ס"מ. 

ספר כרוך בכריכת עור יוקרתית ירוקה.