Auction 11

By kadmon auctions

Thursday, 14.2.19 , 25 birenbom st bne brak
To participate in the auction -  login  /  Registration

LOT 28:

לוט שישה מכתבי רבנים שונים חותמות וחתימות

Price:  
$100   
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
14/02/2019 at kadmon auctions

לוט שישה מכתבי רבנים שונים

1. מכתב הרבנות הראשית משנת תרצ"ט נייר בלאנק רשמי נייר כחולה. בחתימת הרש"ל הרב בן ציון חי עוזיאל.

גובה המכתב 19 ס"מ. רוחב 22 ס"מ. סימני בלאי וקרעים מצד ימין ללא פגיעות טקסט.

מצב בינוני. 

2. מכתב הרבנות הראשית בפראגה (פרבר בעיר קרקא) המכתב מוען "לרבני דבי דינא רבא בעיר חיפא חתימת שני רבנים חותמת רשמית מטושטשת. 

גובה המכתב 29 ס"מ. סימני תיוק בראש. סימני קיפול עם שסעים מנותקים.

מצב בינוני. 

3. מכתב הרבנות הראשית לישראל משנת תרצ"ט בחתימת המזכיר הכללי כולל חותמת רשמית.

מצב טוב מאוד. 

4. מכתב מאת הגאון הרב אברהם ורנר רב ואב"ד בנתניה והסביבה משנת התרצ"ח מכתב בן שישה שורות ובסופם חתימת הרב. 

גובה המכתב 29.4 ס"מ. למעלה מעשר סימני תיוק בפנים המכתב. סימני הידוק חלודים. סימני קיפול.

מצב בינוני\גרוע. 

5. מכתב "בי דינא רבא דפה קראקא" מכתב משנת תרצ"ט כולל חתימה בכתב יד וחותמת רשמית בדיו כחולה. 

גובה המכתב 14.2 ס"מ. רוחב 22 ס"מ.

מצב טוב מאוד. 

6. מכתב מאת הרב יעקב אביגדור "בית דין צדק דפה"ק דרהאביטש" מכתב הבלאנק הרשמי 

מכתב נאה עם חתימה רבנית מקושקשת וייחודית. 

גובה המכתב 30 ס"מ. סימני תיוק וקרעים ללא פגיעה בתכנים. סימני קיפול. מצב טוב.