Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 48:

העותק האישי של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל, ספר "אלפסי זוטא" לרמ"ע מפאנו. סיגעט, תרנ"ח(1898). "עותק נדיר"!

Start price:
$ 150
Estimated price:
$400 - $500
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $220


ספר "אלפסי זוטא" למרנא ורבנא הרמ"ע מפאנו. הספר הוא קיצור רב אלפס. על חיבור זה התבטא הרב חיד"א 'והוא ספר נחמד בלשון צח וברור כלשון הרי"ף'. סיגעט, תרנ"ח(1898).יו"ל ע"י הרב אליעזר פולק בן הרב זאב וואלף פולק אב"ד פיאטרא. בדפוס בלומנפלד ודאויד. כד דף.
מעבר לשער מבוא קטן מעניין מהמו"ל ובו מפרט את סדר קניית הכת"י בעצם כתי"ק הרמ"ע מפאנו, וההעתקתו מכתב ספרדי ואיטלקי לכתב אשכנזי.
בסוף הספר רשימת הפרנומרנטן חשובה מאד ובו מגדולי צדיקי הדור; אהבת ישראל מויז'ניץ, אנטניא, דעעש, מונקאטש, ספינקא. ורבנים חשובים. "ואחרון אחרון חביב ש"ב הגאון הקדוש רשכבה"ג מו"ה יחזקאל שרגא שליט"א משינאווא". בהמשך בסוף הספר!! "הקדמה "שיח אליעזר" ובו מתאר את גודל עבודתו בהעתקת הספר וסדר יחוסו באריכות וכן תולדות הרמ"ע מפאנו.
ספר זה הודפס בהוצאה ראשונה ע"י רבי נחמן נתן קארנעל בירושלים תרמ"ה. והמלקט דידן מביא את הערותיו בתוך הספר מבלי להזכיר שמו. (אם כי מזכירו בהקדמתו).
הוצאה זו לא מופיעה באוצר הספר העברי של וינוגרד/רוזנפלד!!.
בנוסף: בספריה הלאומית מופיע הוצאה זו וגם בהיברו בוקס, אך במספור וסדר שונה!! רשימת החותמים ותולדות הרמ"ע וההקדמה בראש הספר. בעותק שלפנינו כאמור לעיל – כל הנ"ל וההקדמה בסוף הספר !!.
הספר שלפנינו הינו העותק הפרטי של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל. בשער הספר חותמת "מרדכי האגער בהה"צ מוהרח"ם זצללה"ה מוויזניצא"
גובה הספר 22 ס"מ. רוחב 14 ס"מ. ספר ללא כריכה.
מצב טוב.
רבי מנחם עזריה מפאנו, המכונה: הרמ"ע מפאנו (ה'ש"ח - ה'ש"ף; 1548 - 1620) היה רב, פוסק ומקובל. נחשב לגדול המקובלים באיטליה. אחרי שלמד תלמוד והלכות, שקד על לימוד הקבלה, בהם הושפע בעיקר מרבו, רבי עזרא מפאנו ממנטובה וכן מרבי משה קורדובירו, מרבי ישראל סרוק מצפת, ומרבי ישמעאל חנינא בן מרדכי מוולמונטונה. בצעירותו למד בוונציה, עם חכמי העיר ומקובליה. בסביבות גיל שלושים הוא התחיל להתפרסם, ובשנת של"ד (1574) מינה אותו מרן רבי יוסף קארו לפקח על הדפסת ספרו "כסף משנה". הרמ"ע מפאנו תואר כראש ישיבה אליו נוהרים רבים בעיר רג'ו אמיליה שבה הייתה קהילה יהודית חשובה. גם במנטובה הקים הרמ"ע מפאנו ישיבה גדולה, והוא נחשב לאחד מעשיריה. ספרו החשוב ביותר הוא ספר התשובות שלו, הקרוי "שו"ת הרמ"ע מפאנו". נוסף על כך הוא חיבר את סדר העבודה למועדים, לשבת וחול. פסקיו משוקעים בספרות הפסק בדורות שאחריו, וה"מגן אברהם" על השולחן ערוך מרבה לצטטו. הוא תיקן תקנות לקהילות יהדות איטליה בענייני התפילות ונוסחיהן.
האדמו"ר רבי מרדכי האגר מויז'ניץ מונסי זצ"ל (תרפ"ב – תשע"ח) – מגדולי הצדיקים בדורינו. גדול בתורה. בורח מפרסום. אלפי חסידים הסתופפו בצילו והיו דבוקים בו בעוז. ידוע בהנהגתו שהנהיג לחסידיו ברישום פתקאות וסדר היום ללימוד התורה עם הספק יומי וחודשי. נולד בשנת תרפ"ב לאביו ה'אמרי חיים' מויז'ניץ ובנעוריו היה דבוק בסבו בעל "אהבת ישראל", לאחר השואה הגיע לארה"ב יחד עם חמיו האדמו"ר מסקווירא ולאחר פטירת אביו הנהיג את עדתו במונסי קרוב לחמישים שנה.
מחיר פתיחה 150 $
הערכה 400-500 $