Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 16:

מכתב על ג' עמודים בכתב יד קדשו וחתימתו של הפילוסוף האלוקי החכם השלם רבי אליהו בן אמוזג, מגדולי חכמי ליוורנו.

Start price:
$ 300
Estimated price:
$500 - $600
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתב בכתב ידו וחתימתו של ראש חכמי ורבני ליוורנו החכם השלם רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל. מכתב על פני שלושה עמודים כולל חתימת יד קדשו.
המכתב מוען לחכם שהתעניין בכתביו של הרב בעיקר במחלוקת המקרא בינו ובין החכם שד"ל (רבי שמואל דוד לוצאטו). בשער המכתב כדרכו הוא מתנצל 'טרם כל דבר אני מבקש סליחה אם אתפוס לשון קצרה בתשובתי' לאחר מכן הוא ניגש לענין. הוא מספר על ההוצאות הכבדות בפולמוס עם כתבי שד"ל 'הרבה ביוקר עמד לי החכם הזה בממוני בהוצאות שעשיתי כנגדו, בגופי אשר יגעתי בעשר אצבעותי' וכו'.
רבי אליהו בן אמוזג מספר לו עוד שהוא עסוק כעת בהדפסת כתביו שלו 'להציל כתבי היד שלי משני הזמן הטורף'.
הענווה של רבי אליהו בן אמוזג עולה כמה פעמים מהמכתב 'עתה פנה נא אל האזוב אשר בקיר לכלב החי (כלב גימי' אליהו) תחת הארי המת'... המכתב מלא בפרטים מעניינים ותיאורים חיים כיצד לעקוף את הצענזור המקומי 'ענין הזהר רמוז במילה "טיאוסופיאה" הנזכרת בכלל העניינים'.. 'כבר מזומן אצלי התנצלות על הגילוי אשר אני מגלה בלשון חול סתרי הקבלה'...
מכתב מרהיב על שלושה עמודות. 68 שורות, של גדול חכמי ליוורנו האחרונים. כתב יד ספרדי כתיבת חצי קולמוס.
רבי אליהו ן' אמוזג נחשב לאחד מגדולי חכמי ורבני ליוורנו האחרונים. הוא היה איש שהכול בו, מחבר, מקובל, פילוסוף ודרשן. הוא נולד בליוורנו בשנת התקפ"ד (1823) בן למשפחה מרוקאית נודדת, אמו הרבנית קלרה היתה בתו של החכם המערבי השלם רבי אברהם קוריאט. אביו שהיה חשוך בנים משך שבעים שנה מנישואיו הראשונים נישא לרבנית קלרה בהיותו בן שבעים שנה והביא לעולם את בנו רבי אליהו! השמחה הרקיעה שחקים.
רבי אליהו ן' אמוזג ניחן בלשון לימודים מבריקה, בשכל חד ובכתיבה עמקנית בעלת חדשנות מיוחדת. הוא עסק בסוגיות הרות גורל בשאלות קיומיות ואמוניות. בגיל שמונה עשרה הוא נסמך לרבנות, מספר שנים קדימה והוא מתמנה לרבה של ליוורנו תפקיד שאותו נשא ברמה משך חמישים שנים עד לפטירתו בשנת תר"ס (1900). בדור של בלבלול וקריאת תיגר על שלטון הרבנים כאשר אשכנז כולה נסחפת ברעיונות הרפורמה והקידמה, כאשר ישיבות נחרבות ובתי כנסת פושטים ולובשים צורה, שטיח שמתגלגל עד לאיטליה ובולע את קהילותיה העתיקות אחת אחרי השנייה, הפך רבי אליהו בן אמוזג לנכס הכי גדול של התקופה. רבי אליהו לא היה רק מעין מובהק ומנהיג רבני בחסד, הוא היה חכם פעלתן, אחד המפעלים המרשימים שלו היה הקמת בית דפוס איכותי בעיר שהיתה ממלכת מדפיסים עולמית.
שד"ל – ר' שמואל דוד לוצאטו (1800-1865) – מראשוני תנועת "חכמת ישראל" ומאנשי תנועת ההשכלה, ראש בית המדרש לרבנים בפדובה שבאטליה. בתפקידו כראש בית המדרש לרבנים בפדובה הייתה לו השפעה רבה על דמותה של יהדות איטליה, הן בחייו והן בדורות שאחריו. השקפותיו הלאומיות השתקפו גם בפעולותיהם של אנשי דור התחייה, לאחר שקיעתה של תנועת ההשכלה.
מידות: גובה המכתב: 21 ס"מ. רוחב המכתב: 27 ס"מ. סימני קיפול עדינים. מצב טוב מאוד.
מחיר פתיחה: 300 $
הערכה: 500-600 $