Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 42:

HISTOIRE DES JUIFS. FLAVIUS JOSEPH. ספר על ההיסטוריה היהודית שנכתב על ידי יוסיפוס פלביוס (יוסף בן מתתיהו). צרפת ...

Start price:
$ 500
Estimated price:
$700 - $800
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

HISTOIRE DES JUIFS. FLAVIUS JOSEPH. ספר על ההיסטוריה היהודית שנכתב על ידי יוסיפוס פלביוס (יוסף בן מתתיהו). צרפת 1687. תחריטים יהודיים חשובים.

ספר על היסטוריה יהודית מיוסף בן מתתיהו עם תחריטים יהודיים. צרפת 1687. חלק ראשון.
בספר תחריטים יהודיים נאים ויחודיים על המשכן, הארון והכרובים, שולחן עם לחם הפנים, המנורה הטהורה עם משה ואהרן ועריכת הקטורת.
ספירות דפים משתנות. [60] 772 [53] עמוד.
גובה הספר: 39 ס"מ.
הספר במצב טוב מאוד.
כריכה מקורית עם עיטורי זהב בגב הכריכה ובצדדי הכריכה. פגומה ומשופשפת.
יוסף בן מתתיהו היה היסטוריון, סופר ומצביא יהודי בתקופת המרד הגדול, במהלכו נפל בשבי הרומאים ביודפת. למרות זאת זכה באהדתם של קיסרי השושלת הפלאבית, אספסיאנוס וטיטוס בנו, שהעניקו לו אזרחות רומית ונחלת מגורים ברומא, שם חי במהלך המחצית השנייה של חייו. עם קבלתו את האזרחות הרומית על ידי טיטוס הפך שמו על שם פטרונו כנהוג ל"טיטוס פלאוויוס יוספוס".
ארבעת ספריו שחיבר ברומא בשפה היוונית השתמרו לדורות בשלמותם, אירוע נדיר למדי בקרב סופרי העת העתיקה שרוב חיבוריהם אבדו. זאת עקב הערך המוסף שהיה לחיבוריו "מלחמת היהודים" ו"קדמוניות היהודים" לתאולוגיה הנוצרית, דבר שהשפיע גם על השתמרות שאר חיבוריו עד לימינו. בניגוד לכנסייה, המסורת הרבנית לא הכלילה בתוכה את כתביו ועניין יהודי מחודש בהם התעורר רק במאה ה-19.
יוסף בן מתתיהו הוא המקור הראשי לידיעותינו על מאתיים השנים האחרונות של תקופת בית שני. בהקדמה ל"מלחמת היהודים" מצהיר יוספוס שהוא מתכוון להפר את "נוהג הכתיבה ההיסטורית" על ידי ביטוי רגשותיו: "אספר בדיוק רב את מעשי שני הצדדים, אך הלשון שאבחר בה לתאר אותם תבטא את מזגי ותאפשר לי לקונן על אסונות עיר מולדתי; הרי ריב מִבַּית הוא שהכריעהּ [...] אבל אם ימצא מישהו פסול בדברי הקטרוג שלי על מנהיגי המרד העריצים ועל כנופיות הליסטים שלהם, או בקינותַי על האסונות שפקדו את מולדתי, ימחל נא על גילוי הרגשות שאינו על פי נוהג הכתיבה ההיסטורית... אם ירצה מישהו לשפוט אותי לחומרה ובלי רַחֵם, יזכור נא להפריד בין תיאור המעשים השייכים להיסטוריה ובין הקינות שהן של המחבר".
יוסף בן מתתיהו כותב בספרו "נגד אפיון": "והנה להצדיק את תורתנו וחוקינו ללא תועלת היא להרבות עוד דברים. הקורא בה יבחין מעצמו ויחווה דעתו עליה, כי כל עוולה לא נמצא בתורתנו וצדקו יחדו כל חוקיה ומשפטיה. על פיה לא ישנא איש את רעהו, כי תדבר על לבות בני אדם לחיות באהבה ורעות, כל חמס ורשע תשנא, אך צדקה וחסד תאהב. לחם עצלות ופיזור הון תמאס ותלמד לכל איש לשמוח בחלקו ולאהוב את המלאכה, היא תזהיר לבלי קרוא למלחמה למען קבץ הון ועושר, או לשלם רעה תחת טובה. אמנם תצווה לשנס מותניים, לעמוד על חוקיה ועל משפטי אנושיות שבה: לא תחשוך שבטה מן החוטאים ולא חטא אוזן לדברי ערמה להפוך בזכותם. המעשים והפעולות יוכיחו ולא דברים בלבד". "ועל כן הנני מתפאר כי יש לנו תורת אמת וצדק להורות את הדרך גם לעמים אחרים בעניינים אין מספר, ואך- הטוב והיקר נלמדם. כי מה טוב מיראת ה' ומהדבק במצוותיו? "
מחיר פתיחה: 500 $
הערכה: 800 – 700 $