Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 47:

עותק מיוחס! תיקונים והגהות הרה"ק רבי יודאלע מדז'יקוב-ירושלים-לונדון על ספר רמב"ן עה"ת, עם חותמת האדמו"ר מויז'ניץ ...

Start price:
$ 700
Estimated price:
$1,500 - $2,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $750

עותק מיוחס! תיקונים והגהות הרה"ק רבי יודאלע מדז'יקוב-ירושלים-לונדון על ספר רמב"ן עה"ת, עם חותמת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל. מהדורת פרשבורג,תקצ"ט(1839).
 
פירוש התורה – רמב"ן עה"ת. פרשבורג, תקצ"ט(1839). בדפוס אנטאן שמיד. קסא, 1, דף. 26 ס"מ. ובסופו 2 אגרות מהרמב"ן. עם תיקונים הגהות מהרה"ק רבי יודאלע מדז'יקוב זצ"ל וחתמת כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
ב-3 דפי הפרוזץ: מלא בכיתובים שונים ללא משמעות: משה הורוויץ, חיים שטיין, וויען, חיים מאיר, יצחק שטיין, כיתובים בלועזית. כמו"כ בסוף הספר מלא בכיתובים שונים.
בשער: חותמות: יהודה האגער דיין קלויזנבורג. מרדכי האגער בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה מויזניצא. עם כיתוב הספר הלז ניתן לי במתנה מאת ידידנו מו"ה אביש פליסט נ"י... כמו"כ חותמת: יקותיאל זלמן הכהן... אבד"ק ריגליט.. יש עוד כיתוב בשער, נראה מוקדם יותר לא פוענח.
בדף הראשון: חותמת: יהודה האגער דיין קלויזענבורג עם חתימתו 3 פעמים ויותר.
בדף מ"ד ע"ב לפני ספר שמות נכתב בעיפרון בכתי"ק של רבי יודאלע בזה"ל: הספר הלז ניתן לי במתנה מאת ידידי החסיד ויר"א מו"ה אביש פליסט, יודיל הורוויץ. יודיל הורוויץ.
קצת תיקונים והגהות מרבי יודאלע זי"ע בדפים: ה, י, טז, כא, כד, לט, מב, נז, סח?, פה, פו, צד, קיב, קלח, קמח,
האדמו"ר מדז'יקוב סלד את הפרסום וחי בבדידות ובשתיקה ולכך כתביו ומכתביו נדירים.
כריכה מקורית?. גב הכריכה לא מקורית. כריכה מנותקת בצדה העליון. שער מנותק וחסר לכל אורך צדו הימני עם פגיעה במסגרת ללא פגיעה בטקסט. דפים עבים. דפים מנותקים. מס' דפים קרועים. קרע וחסר בטקסט בדף הראשון. מצב בינוני.
רבי יהודה הורביץ מדז'יקוב זי"ע (תרס"ה-תשמ"ט). גאון מופלג וצדיק נשגב. נולד לאביו רבי אלטר יחזקאל אליהו מדזיקוב שושלת רופשיץ. בילדותו התחנך בבית סבו רבי ישראל מוויז'ניץ שישב ברוסוורדיין והיה לחסידו המובהק. שם התגורר עד לימי השואה, בשואה הצליח להמלט מהעיר זמן קצר לפני השילוח לאושוויץ, יחד עם משפחת חותנו ולמצוא מקלט בורמניה, עד לעלייתם ארצה. גאון מופלג בתורה. התגורר לבדו לאחר השואה בירושלים וסירב לכהן כמנהיג למרות היותו הבן היחיד של האדמו"ר האחרון לבית דז'יקוב ולמרות ההפצרות הרבות שהפצירו בו חסידים ומקורבים. כל ימיו נהג בסיגופים וחומרות רבות. בערוב ימיו עבר ללונדון. היה נערץ מאד על החסידים. בשנותיו האחרונות גזר על עצמו שתיקה. את כספי נדוניתו העניק לרבי יוסף נפתלי שטרן להדפסת ספרי החתם סופר. הוא נהג לומר ש"החתם סופר מדבר אל לבי" רבי יוסף נפתלי התבטא עליו שהוא "חד בדרא בתורת החתם סופר". זמן קצר לאחר פטירתו יצאו לאור כמה ספרים המתארים את אשיותו והנהגותויו וכן ספריו בהלכה ובאגדה, בעיקר הגהות שכתב על גליוני ספריו. מהם שנדפסו: "אמרי תורה, משנת יהודה, גליון מהר"י, ועוד.
האדמו"ר רבי מרדכי האגר מויז'ניץ מונסי זצ"ל (תרפ"ב – תשע"ח) – מגדולי הצדיקים בדורינו. גדול בתורה. בורח מפרסום. אלפי חסידים הסתופפו בצילו והיו דבוקים בו בעוז. ידוע בהנהגתו שהנהיג לחסידיו ברישום פתקאות וסדר היום ללימוד התורה עם הספק יומי וחודשי. נולד בשנת תרפ"ב לאביו ה'אמרי חיים' מויז'ניץ ובנעוריו היה דבוק בסבו בעל "אהבת ישראל", לאחר השואה הגיע לארה"ב יחד עם חמיו האדמו"ר מסקווירא ולאחר פטירת אביו הנהיג את עדתו במונסי קרוב לחמישים שנה.
מחר פתיחה: 700 $
הערכה: 2,000 – 1,500 $