Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 20:

תפארת שבתפארת! מצוות ניתנו להתנאות בהם! ספרון כתב יד מיניאטורי מצוייר "ספירת העומר", קורפו-(יוון), ראשית המאה התשע ...

Start price:
$ 12,000
Estimated price:
$17,000 - $20,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

תפארת שבתפארת! מצוות ניתנו להתנאות בהם! ספרון כתב יד מיניאטורי מצוייר "ספירת העומר", קורפו-(יוון), ראשית המאה התשע עשרה. 64 עמודים כתובים ומאוירים! מתוכם עשרה איורים מקראיים צבעוניים מרהיבי עין, דמויות תנכיות ססגוניות, עבודת לבלר מעשה אומן.
ספר כתב יד מיניאטורי "ספירת העומר" אותיות סופר ואיורים מראשית המאה התשע עשרה. פריט מוזיאוני מרהיב ביופיו שצייר עבור עצמו יהודי תושב האי קורפו-(יוון) עבור ימי העומר על מנת להשתמש בו. כל יום מימי העומר מקבל בכתב היד עמודה שלימה עם שער מאויר בצבעים ובתוכה הספירה של אותו יום בתחתית העמוד המידה של אותו היום "הוד שבחסד" "יסוד שבחסד"... וכן הלאה לפי הספירות.
אחד ממחזות הקודש הנאים בבתי הכנסיות לדורותיהם הייתה מצוות ספירת העומר הנאמרת ברוב עם. כבר באמצע תקופות האחרונים יכולנו לראות לוחות קיר ענקיים של "ספירת העומר" עם מסמני ימים שנועדו לשרת את הקהילות על מנת להבטיח שאיש לא יטעה חלילה לאחר או להקדים יום בספירה. באותה תקופה הופיעו אף ספרי ספירת העומר האישיים.
הגדילו לעשות יהודי איטליה והאיים היווניים להזמין מלבלרים אמנים ספרי ספירת העומר אישיים. היצירתיות והאמנותיות באותם ספרים היא מפילת לב ומשובבת עין. היו שנהגו לעטר את אותם ספרונים ביצירות אמנות של דמויות מקראיות בעיקר איורים שמתארים דמויות בספר רות ובכלל מראות מפעימים מספרי התנ"ך.
ספר כתב היד שלפנינו שייך לאותה משפחת כתבי יד יוקרתיים ונדירים. אל הספר מצורף תסקיר בן שלוש עשרה עמוד מחקר ופיענוח מדוקדק לכתב היד מאת פרופסור שלום צבר מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בשער הפותח של כתב היד עמוד שער מאויר (שער ראשון מתוך כמה עשרות) עם הכיתוב "סדר ספירת העומר". בעמוד השני שער מצויר נוסף ובו אנו פוגשים את הלבלר והאומן שהכינו קולופון שכולו אמנות "בעזרת השי"ת אודה לה' על כל הטוב אשר גמלני מעשה ידי דוד רקנאטי" נ"י. העמוד השלישי מוקדש להכנת הברכה ה"לשם יחוד"... בעמוד הבא מופיעה הברכה באותיות גדולות וברורות.
כתב היד משלב 10 איורים מרהיבים שמפוזרים בינות לכמה עמודים (כל עמוד הוא יום בעומר) משה רבינו עומד אל מול הסנה. נעמי ורות. בועז ורות בועז. המרגלים נושאים אשכול ענבים. דוד מנגן בנבל. ארץ חיטה ושעורה. הנאום של משה בהר נבו. שמואל מושח את דוד למלך. משה רבינו ושני לוחות הברית. כל הציורים צבעוניים תנועתיים ומלאים חן.
כתב היד משתרע על שישים וארבע עמודים. דפי נייר עבים ובהירים. הספר כרוך ביריעת קלף חלקה. הטקסט כתוב בדיו שחורה בכתב ספרדי מרובע. אותיות בגדלים שונים על פי רמת החשיבות. כדרך ספרי כתבי יד ישנים לא קיימת אחידות בעובי הדפים ישנם דפים של 70 גרם
מידות: גובה הספר: 9.3 ס"מ. גובה הדף: 8.8 ס"מ. רוחב הדף: 7 ס"מ. עובי הספר: 2 ס"מ.
מצב טוב מאוד. סימני שימוש.
מחיר פתיחה: 12,000 $
הערכה: 17,000-20,000 $