Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 44:

תגלית! חלוקת ספר "ראשית חכמה" ללימוד בכל ימי השבוע בכתי"ק המקובל האלוקי חכם יהודה פתיה זצ"ל, בעותק הפרטי שלו שליווה ...

Start price:
$ 1,200
Estimated price:
$6,000 - $7,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
Leading bid: $1,300

תגלית! חלוקת ספר "ראשית חכמה" ללימוד בכל ימי השבוע בכתי"ק המקובל האלוקי חכם יהודה פתיה זצ"ל, בעותק הפרטי שלו שליווה אותו כשישים שנה. כולל חתימת יד מיוחדת, עם הגהות והערות רבות. בדף הכריכה רשימה מעודכנת בכתב ידו של רבינו של כל עותקי הספרים שרכש כנער. ווארשא, תרל"ה(1875).
ספר "ראשית חכמה" לרבינו אליהו די וידאש. העותק האישי של המקובל האלוקי חכם יהודה פתיה זצ"ל. העותק שלפנינו נרכש על ידי רבי יהודה פתיה בעת היותו עלם בחורים צעיר בן תשע עשרה שנים (תרל"ט) בישיבת "בית זלכה" בעירק בראשותו של פאר חכמי בבל הגאון רבי עבדאללה סומך. הוא רוכש אותו מחבר ישיבתו תלמיד בשם 'שלמה בכור' (לימים הרב שלמה בכור חוצין) מגדולי חכמי בבל אף הוא מגדולי תלמידי "בית זלכה".
ספר "ראשית חכמה" נחשב לאחד מספרי המוסר הנלמדים ביותר בישיבות הספרדים לאורך כל תקופת האחרונים. על רבי חיים פלאג'י סיפר כיצד היה לומד את הספר בישיבת זקנו ישיבת "בית יעקב" בראשות הרב החק"ל באיזמיר וקולו רועד בדמעות. העותק שלפנינו זכה לשמש את חכם יהודה פתיה משך שישים וארבע שנים! הוא למד בו מידי יום ביומו מהיותו תלמיד ישיבות צעיר עד גיל זקנה ושיבה. על מנת לסדר לעצמו את הלימוד בחיבור שקנה הוא חילק אותו לשבועות וימים. כל פרשה מפוצלת לימים במילים ובסימונים מיוחדים בכתב יד נאה במיוחד.
בשער הספר ניתן לראות את חתימתו השלימה הלא מצויה של חכם יהודה פתיה כפי שנהג לחתום בהיותו עלם צעיר 'אני הצעיר יהודה משה ישועה יחזקאל ישועה פתייא' הוא ציין בעצם בחתימתו את שמות אביו, סבו, את סבו, את זקנו, ואת אבי זקנו ולמעלה בקודש. אצל הבבלים נכנסו שמות המשפחה מאוחר וכמו בהרבה עדות, המשפחה נקראה לבסוף על שמו של אחד מאבות אבותיה.
בדף הכריכה שלפנינו הכין חכם יהודה פתיה רשימה ארוכה של ספריו כל אוצר הספרים הקטן שהספיק לרכוש או לקבל. רכישת ספרים באותם שנים נחשבה לאירוע שיש לציין אותו. עשרים וארבע שורות מלאות תוכן אישי קנייני. בינות לשורות ניתן למצוא גם את רכישתו של ספר "ראשית חכמה" שלפנינו שאותו קנה מחברו שלמה בכור בשנת תרל"ט. מהרישומים בספר נראה שרבי שלמה בכור חוצין היה בעליו הראשון של הספר, אולם משום מה הוא מכר אותו לחברו. לימים יקים תלמיד חכם זה בית דפוס חשוב שישרת המוני תלמידי חכמים.
רלב דף. הספר במצב טוב, דף אחרון מנותק. כריכה פגומה, בחלק הקדמי חסר פינה שמאלית תחתונה, בחלק האחורי חסר פינה שמאלית עליונה.
המקובל רבי יהודה פתיה נולד לאביו המקובל רבי משה ישועה פתיה, בשנת תרי"ט (1859) בעיר בגדאד שבעירק. בילדותו, למד ב'מדרש בית תלמוד תורה', ובהמשך למד בישיבת 'מדרש בית זלכה'. רוב תורתו למד ממורו רבי יוסף בלבול. מקטנותו, מלאו ליבו ללמוד קבלה. אביו המקובל חכם משה ישועה פתיה לימדו על פה את ספר הזוהר וכתבי האר"י. בשנת תרמ"ד (1884), בהיותו בן עשרים וחמש, כתב את חיבורו הראשון בתורת הנסתר 'יין הרקח'. נודע כבקי בשמות ובלחשים, כתב קמיעות וריפא חולים, בנסתר ובנגלה. נהג להתפלל בבית הכנסת 'יצחק חיים', ובהמשך שימש גם כראש ישיבת 'מדרש בית זליכה'. שם, בשנת תרפ"ה (1925), הרחיב את תחומי הלימוד בישיבה, החל ללמד קבוצת חכמים נבחרת מתוך בית המדרש את ספר הקבלה 'עץ החיים'. במהלך חייו עלה שלוש פעמים לארץ ישראל, בשנת תרס"ה (1905), ובשנת תרפ"ג (1923), בשנת תרצ"ד (1933) חכם יהודה פתיה עלה בשלישית לארץ ישראל, והתיישב בירושלים עד יומו האחרון. בשנת תרצ"ז (1937) חכם יהודה פתיה חלה ואושפז בבית החולים שערי צדק. תלמידו המקובל חכם סלמאן מוצפי התפלל לשלומו בציון קברה של רחל אימנו, והעניק לו חמש שנים מחייו. חכם יהודה פתיה, נלקח לבית עולמו ביום כ"ז באב תש"ב (1942) ונטמן בנקודה הגבוהה ביותר בחלקה הבבלית בבית הקברות בהר הזיתים. חכם יהודה פתיה חיבר ספרים רבים, חלקם עדיין בכתבי יד וחלקם נדפסו. בין ספריו: 'מנחת יהודה' - פירושים על התנ"ך, תלמוד, ספרי קבלה, שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת דיבוק; 'בית לחם יהודה' - פירוש על עץ חיים; 'יין הרקח' - פירוש על הזוהר - אידרא רבא ואידרא זוטא; 'עטרת רחל' דרושים על פרקי אבות; 'כתר צדיק' - על התורה, 'אסירי התקוה'- תפילות ובקשות; 'חסדי דוד' - בקשות ותפילות שונות.
מחיר פתיחה: 1,200 $
הערכה: 7,000 – 6,000 $