Auction 12 פריטים נדירים ומיוחדים ! כתבי יד, ספרי קודש, מכתבי רבנים, חפצי צדיקים, חב"ד, כלי כסף, אומנות, ועוד.

By kadmon auctions

Tuesday, 26.2.19, 19:00 , 25 birenbom st bne brak
To attend this auction live or leave absentee bids -  login  /  Registration

LOT 12:

מכתב בצל אבלו של מרן הגרי"ז מבריסק! מכתב בלימוד בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי גיפטער זצ"ל שנשלח אל הגאון רבי ...

Start price:
$ 220
Estimated price:
$400 - $500
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתב בצל אבלו של מרן הגרי"ז מבריסק! מכתב בלימוד בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי מרדכי גיפטער זצ"ל שנשלח אל הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג בעל "שרידי אש" תוכן מעניין.
 
מכתב ארוך ונאה שנשלח בשנת תש"כ על ידי הגאון רבי מרדכי גיפטער זצ"ל ראש ישיבת טעלז בארה"ב אל הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג בעל "שרידי אש". מכתב ושיחת תלמידי חכמים בדברי תורה שונים. דברי ש"ס ומדרשים. בקטע הרביעי הגר"מ גיפטער מדבר על נידון מעניין שראה בספרו בנוגע לטבילת קופסאות שימורים ומפנה אותו לשו"ת "מהרי"ל דיסקין" שכבר דן בזה.
המכתב שלפנינו נכתב תחת תחושת האבל הגדולה שאפפה את עולם הישיבות עם פטירת מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, עברו בקושי כמה חודשים מהפטירה. הגר"מ גיפטער מספר ל"שרידי אש" על ההספד שנשא באולם הישיבה, בסיום המכתב הוא מספר לו על ההספד שנשא. הגר"מ גיפטער כדרכו בעוד מכתבים מסיים את שני העמודים עד תומם וממשיך לכתוב לאורך מן הצד. הוא מסיים את המכתב בבקשה צנועה 'ואל יכתוב עלי תוארים שאינם הולמים אותי כלל וכלל' 'מרדכי גיפטער'.
מכתב דפדפת פוליו גדול, דף כתוב משני צדדיו, כשישים שורות כתובות.
מידות המכתב: 26.5X20.5 ס"מ.
מצב טוב מאוד. סימני תיוק.
הגאון רבי מרדכי גיפטר [תרע"ו-תשס"א], ראש ישיבת טלז בקליבלנד באוהיו שבארצות הברית, חבר מועצת גדולי התורה ומגדולי הרבנים בארצות הברית. יליד ארה"ב, אך גלה למקום תורה לישיבת טלז שבליטא. שם למד תורה אצל הגאון הפלאי רבי מרדכי פוגרמנסקי. בתשל"ו עלה לארץ ישראל והקים את ישיבת טלז בקריית טלז-סטון, אך בתשל"ט חזר לארצות הברית לכהן כראש ישיבת טלז בקליבלנד.
הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג (תרמ"ד-תשכ"ו) העילוי מפילווישקי. היה מגדולי ישיבות ליטא ומגדולי הדור. מתלמידי רבי נתן צבי פינקל - הסבא מסלבודקה, ורבי נפתלי אמסטרדם. היה בקשרי ידידות עם ר' חיים עוזר גרודז'ינסקי. עמד בראש בית המדרש לרבנים בברלין. מחבר פורה ובעל ידע עצום בתורה ובמדע. ניצל בחסדי ה' ממוראות השואה האיומה, שם ראה בשבר עמו. את כתביו ששרדו אחר השואה פרסם כשו"ת בשם 'שרידי אש'.
מחיר פתיחה: 220 $
הערכה: 400-500 $