Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 41:

הקדשת רבי יצחק אייזיק זילברמן מחשובי חסידי ברסלב על "ליקוטי מוהר"ן. מהדורת ירושלים תרצ"ו. האחרונה שנדפסה לפני השואה ...

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

הקדשת רבי יצחק אייזיק זילברמן מחשובי חסידי ברסלב על "ליקוטי מוהר"ן. מהדורת ירושלים תרצ"ו. האחרונה שנדפסה לפני השואה ברחבי תבל. דפוס נדיר – "מנורה ירושלים".
ספר "ליקוטי מוהר"ן" יחד עם "ליקוטי מוהר"ן תנינא". מהדורת ירושלים, תרצ"ו(1936). בהוצאת רבי שמואל ברסלבר בה"ר ישעי' הורוויץ מגדולי חסידי ברסלב - [ר' שמואל הורביץ זצ"ל, שסיפור חייו הנפלאים והמלאים במסירות נפש אין סופית נכתב על ידו וראה אור בספר "ימי שמואל" 3 כרכים, התקרב לברסלב בארץ ישראל בשנת תר"ע. עשרים שנה הוא כסף להגיע לציון רבי נחמן באומן ואחרי אינספור מניעות הוא הגיע לאומן בשנת תר"צ במסירות נפש עילאית ושם הוא פגש את זקני ברסלב מהדור הקודם ומשם נסע ללובלין לפגוש את שאר זקני ברסלב. במשך 3 שנים אסף את כל המכתבים והסיפורים שהיו, בתוכם המכתבים של הצדיק ר' אברהם בן ר' נחמן זצוק"ל, וחזר לארץ להדפיסם. בזכותו יש לנו היום את הספרים של ראב"ן]. בדפוס "מנורה" [דפוס נדיר] שע"י הרה"ח ר' [שניאור] זלמן גרוסמן מחסידי קארלין – (אבי הגה"ח ר' ישראל גרוסמן ראש ישיבת פ"ק). 2 חלקים בכרך 1 ( [4], קכב, [1], [1], מד דף. לחלק ב' שער נוסף. [מופיע אצל וינוגרד/רוזנפלד מס' 77644 ללא פירוט מו"ל, דפוס, מס' דפים]. בשער הספר מופיע בדברי המו"ל הרה"ח ר/ שמואל הורוויץ שזה "מהדורה העשירית"!. אך לפי רישומי וניגורד/רוזנפלד זו מהדורה ה – 19 של הספר.
בדף הפורזץ: ב"ה מזכרת ידידות לכבוד ר' צבי רזמביש מאת י. א. זילברמן(יצחק אייזיק)

רבי יצחק אייזיק זילברמן מחשובי חסידי ברסלב היה חזק מאוד בהפצה והדפיס כמה וכמה קונטרסים וכן ספר נחל נובע שמלקט את תולדותיו של רבינו מתוך המקורות המוסמכים.

כריכה כנראה מקורית. שוליים נאים. מצב מצוין ומשובח.