Auction 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
Sunday, 16.12.18 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 2:

"קב הישר". מוסר. עם אידיש. מהדורת 'זיטאמיר' תר"ך.

Sold for: $500
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
16/12/2018 at BRAND AUCTIONS

ספר "קב הישר" עם פירושו בשפת האידיש. מרבי צבי הירש קאיידנוור זצ"ל. זיטאמיר, תר"כ(1860). בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 216 עמ'. בעמוד האחרון עיטור נאה. הספר נדפס כבר ע"י המחבר עצמו בדו לשוני לשה"ק ואידיש.
ספר נדיר מאוד! המהדורה היחידה שנדפסה ע"י נכדי הרב מסלאוויטא. [בסלאוויטא לא הודפסה כלל].

לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.

כריכה קדמית מנותקת. מעט כתמים. מצב מצוין.

רבי צבי הירש קאיידנובר זצ"ל. (1655–1712) היה אב"ד פרנקפורט, בנו של הג"ר שמואל קאיידנובר. מחבר ספר המוסר "קב הישר", אחד מספרי המוסר החשובים והנפוצים, שראה אור בלמעלה מ – 100 מהדורות ואף תורגם לשפות רבות.
נולד בווילנה וחי בצעירותו בקרקוב, לשם עבר עם אביו, עקב גזירות ת"ח-ת"ט בהן רצחו הקוזאקים את שתי אחיותיו. לאחר מכן עבר עם אביו למיקולוב (ניקלשבורג) אשר במוראביה, ולאחר מכן לגלוגאו (שלזיה), ולפיורדא (בוואריה - גרמניה). למד אצל ר' יוסף יודיל (רבה של מינסק ואב"ד דובנא), מחבר ספר המוסר "יסוד יוסף", המבוסס על קבלת האר"י.
לאחר מכן שב לווילנה, עסק במסחר והיה לאחר מנכבדי הקהילה. עקב עלילה שקרית, נכלא עם בנו בסלוצק לזמן קצר ולאחר מכן עבר לפרנקפורט, שם כיהן ברבנות ושם כתב את ספרו החשוב "קב הישר", שהוא עיבוד ספרו של רבו "יסוד יוסף". הספר נדפס לראשונה בפרנקפורט ב-1706. כן הביא לדפוס את ספרו של אביו, "ברכת שמואל", לו אף חיבר הקדמה ("הקדמת בן המחבר", הכוללת ביוגרפיה קצרה של האב והבן).