סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 50:

2 ספרי 'חרדים'

Start price:
$ 20
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

1. ספר חרדים להרב הקדוש כמוהר"ר אליעזר אזקרי זצ"ל ווארשא תרל"א 1871.

2. ספר זכרו תורת משה וספר מצות משה והוא קיצור ספר חרדים 1859.

מצב כללי טוב,כריכות חצי עור.כתב  יד בסוף הספר.