סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 49:

מקבץ ספרי אהל יעקב על התורה.

Sold for: $35
Start price:
$ 25
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

1. ספר אהל יעקב על ספר בראשית .

2.ספר אהל יעקב על ספר שמות ווין תרכ"ג 1863.

3. ספר אהל יעקב על ספר ויקרא תרכ"א.

4..ספר אהל יעקב על ספר במדבר תרכ"א.

מצב כללי טוב,כריכות חצי עור,כתב יד מראי מקומות.