סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 35:

ספר מגיד משרים למברג, תר"י 1850

Sold for: $25
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books

 ספר מגיד משרים: ובו באורי מאורי סודות רמים וגדולים שנתגלו לאיש תם יושב אהלים, מאת רבי יוסף קארו. למברג, תר"י 1850. נזקי עש וכתמים.