סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 34:

ספר שערי הקדושה תרמ"ה 1885 ורשה

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books

ספר שערי הקדושה :והוספנו חידושים מהרב שמשון מאסטרפאליע גם הוספנו קונטרס לקוטי יקרים, והוא שני פירושים (הדרת מלך, פרדס שפע טל) על המאמר פתח אליהו [מתיקוני הזוהר], מלוקט מספר הפרדס [פרדס רמונים לר' משה קורדובירו] וספר שפע טל [לר' שבתי הורוויץ] וספר הדרת מלך [לר' שלום בוזאגלו] (המאסף חיים ישעיה הכהן [האלבערסבערג]) גם הוספנו סוד נפלא מהרב שמשון מאסטערפאליע.
שנה : ב'א'מ'ת' ק'נ'ה' כ'י' ט'ו'ב' תרמ"ה 1885 ורשה : דפוס האלטער 
2 שערים
84 ע' ,19 ס"מ. מצב טוב.