סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 33:

מסכת שבת וערובין תרי"ט.,ווארשא-עשרות הגהות בלועזית

Sold for: $25
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

מסכת מן תלמוד בבלי : עם פירשי' ותוספות ורא"ש ופירוש המשניות להרמב"ם והגהות מוה' ישעיה ברלין ובסוף כל מסכת אלפסי עם כל נושאי כליו וס'  מה"רשל. מה"רשא מהר"ם מלובלי ופירוש מעדני יוט' ודברי חמודות ופלפא חריפתא על הרא"ש ועתה נדפס מחדש: הגהות הבח' תפארת שמואל הגהות ר' לנדה ורעא" באור על המרדכי מר' מרדכי בנעט.
תרי"ט.,ווארשא : שמאול ארגעל-בראנד
[ב]. שבת.[ג]. עירובין.
35 ס"מ.מצב כללי טוב.
עשרות הגהות בלועזית במסכת שבת.