סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 32:

ספר שבע שיטות להרשב"א ברלין, תקט"ז [1756].

Start price:
$ 20
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר שבע שיטות להרשב"א, חידושי הלכות על שבע מסכתות: שבת, ר"ה, מגילה, סוכה, יבמות, נדרים ובבא קמא. בדפוס ר' אהרן ב"ר משה רופא, ברלין, תקט"ז [1756].  
י'ו'ש'ר' תקט"ז 
חדושי ב"ק רק פרק א-ו [ד' סו]. 
חדושי מסכת סוכה הם של הריטב"א.
[1], קלב ד' ,2. מצב טוב,כריכה חדשה.