סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 31:

ספר תורת קטן אמשטרדם תקכ"ה 1765-חותמת בעלים

Sold for: $35
Start price:
$ 30
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר תורת קטן : והוא כולל שני ספרים - ספר אלה המצות והן תרי"ג מצות אחריו ספר חן הלשון אסף ולקט כמוהר"ר גדלי' במוהר"ר אברהם מנחם טייקוס.
אל'ה' ה'מצ'ות' תקכ"ה,אמשטרדם : דפוס ג"י יאנסון
ד' עג-עח נסתמנו פעמיים.
ד' [נב]-פו כוללים: ספר חן הלשון. עם שער מיוחד. הפרט בשער: אילת א'ה'ב'י'ם' ו'י'ע'ל'ת' חן [תקל"א] ושמא צ"ל וי'ע'ל'ת' [תקמ"ה]. עברית ויידיש.
פד',חסרים 2 דפים בסוף ,פה'-פו',,14 ס"מ.
עברית,יידיש.