סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 29:

ספר חמשה חומשי תורה צבי הערץ תרפ"ט-תרצ"ו לונדון-מפות צבעוניות

Start price:
$ 20
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר חמשה חומשי תורה עם ההפטרות : נדפס על פי המסורה ומתורגם אנגלית עם פירוש קצר מלאכת סיעת הוגי תורה ובראשם יוסף צבי הערץ. בראשית-דברים.
תרפ"ט-תרצ"ו ,לונדון : דפוס האוניברסיטה אוקספורד 
עם שער מיוחד באנגלית. 
חסר חלק ויקרא
4 כר' : מפות צבעוניות ,23 ס"מ., מצב טוב.