סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 28:

תקון סופרים קונטרס אות אמת, מאת לוי יצחק תש"ח. גרמניה

Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

תקון סופרים : ותקון קוראים מקרא קדש ווי העמודים כל ספר התורה גם מגלת אסתר גם ארבע מגלות האחרונות מסודרים כתמונת ס"ת גם נלוה אליו ההפטרות מכל השנה ותפלות לשבתות.
 תש"ח. גרמניה : מוציא לאור לא ידוע 
32 ע' האחרונים כוללים: קונטרס אות אמת, מאת לוי יצחק, עם שער מיוחד. 
דפוס צלום של הוצאת ברדיטשוב, תרנ"ס.
[29], 498, 20, 4, 4, 5, 9, [7], ס, 32 ע', 16*12 ס"מ.
מצב כללי טוב.כריכה מקורית.