סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 27:

תנ"ך 8 חלק' משה צבי סגל תש"ז-תש"ט תל אביב

Start price:
$ 20
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

תורה, נביאים וכתובים : מהדורה ספרותית  ערוכים ומפורשים עם מבואות בידי משה צבי סגל. תש"ז-תש"ט תל אביב : דביר 
[ב]. שמות-ויקרא. 
[ג]. במדבר-דברים.
[ח]. ירמיה. 
[ט]. יחזקאל.
[יא]. תהלים. 
[יב]. משלי, איוב.
[יג]. חמש מגלות. תש"ח. -- דניאל. תש"ז.
[יד]. עזרא ונחמיה, דברי הימים.
8 כר' ,22 ס"מ.
מצב טוב מאד.