סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 26:

אור לישראל נ"ך 7 חלקים ת"ר-תר"ג 1840-1843 קראטאשין-יידיש,עברית.

Sold for: $30
Start price:
$ 30
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר אור לישראל : כולל תורה, נביאים וכתובים עם פי' רש"י ותרגום אשכנזי [באותיות עבריות] ונוספו עליהם הערות רפאל בר"י [יעקב] פירשטענטהאל.
 ת"ר-תר"ג 1840-1843 קראטאשין : דפוס דוב בער מאנאש
[ט]: ישעיה. ת"ר. 24 עמ', קפו ד'.
[י]: ירמיה. תר"א. VII עמ', קעה ד'.
[ יא]: יחזקאל. תר"א. VI עמ', מד [צ"ל: קמו] ד'.
[יב]: תרי עשר. תר"ג. יח, קנח ד'.
[יג]: תהלים. תר"ב כד, [2], רכ, רכג-רל ד'.
[יד]: משלי. תר"ב. צ ד' -- איוב. תר"ג. צז ד'.
[ טו]: דניאל. תר"ג. מח ד'. -- עזרא. תר"ג. XVI עמ', כז ד' -- נחמיה. תר"ג. [1], לו ד'.
התורה עם התרגום וה"ביאור" של מנדלסזון. לתוך הביאור הוכנסו הערותיו של פירשטנטאל, והחיבור המשותף נקרא בשם "באור ושום שכל".
7 כרכים,22 ס"מ. שפה:יידיש,עברית.
מצב כללי טוב מאד, כריכות חצי עור עם הטבעה.