סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 18:

ספר אשרי האיש .ירושלם תרפ"ז-עם תשובה מהאדמו"ר מרן מוהרש"א שלמה אליעזר אלפנדארי

Sold for: $15
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר אשרי האיש : חיבור מיוסד להזהיר בעון התחברות לרשעים ועוזריהם וסייגיו ונלוה אליו בתחלה תשובה מהאדמו"ר מרן מוהרש"א שלמה אליעזר אלפנדארי המלקט והמסדר ישעי' אשר זעליג מרגליות. ירושלם : דפוס ברסלב,  ו'כנסכו ת'עשה א'שה ר'יח נ'יחוח ל'ה  תרפ"ז 
ח, עח ד' ,20 ס"מ.מצב טוב,ללא כריכה,כמה דפים עם הפרעת טקסט.