סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 13:

ספר תרי עשר תקל"ח אמשטרדם שלמה פרופס-חתימת בעלים

Sold for: $20
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

[נ"ך] :עם פירוש מספיק מכל המפרשים ונקרא הקיבוץ ההוא בשם אילה שלוחה  ממהור"ר נפתלי הירש אלטשולר .ועתה נדפס שנית ופי' בלשון אשכנז אשר נקרא בשם מגישי מנחה ועל שוליו איזה דברים  [בשם] מחנה אשר כל אלה נקהלו יחד על ידי אשר אנשיל בן יוזפא דאנציגר 
תקל"ח אמשטרדם : דפוס יוסף פרופס 
[ח]. ספר רביעי ... תרי עשר. קכה ד'.
הפירוש האשכנזי באותיות צור'.
בשנת מ'ת'נ'בא'ים' במחנה' [תקל"ח].22 ס"מ.
חתימת בעלים אלכסנדר צבי בכה"ר אשר אנשיל ...
מצב מצוין,ללא כריכה.