סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 10:

ספר שערי הקדושה לרבי חיים ויטאל פיעטרקוב תרע"ב-חותמת וחתימת בעלים

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר שערי הקדושה לרבי חיים ויטאל פיעטרקוב תרע"ב.

מצב טוב,ללא כריכה עם נזקי עש קלים.

חותמת וחתימת בעלים