סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 9:

ספר שערי תורה חלק ג' תרל"ב 1872

Sold for: $35
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר שערי תורה : בתוכו יבוארו בס"ד כללים [בתלמוד] אשר יגעתי ומצאתי בנימין וואלף בן אלעזר תרל"ב ,.ווין ועוד : מוציא לאור לא ידוע 
ג: כללים בעניני רובא. אוהעל, דפוס מ.י. וויס, תרל"ב. [2] קלב ד'. 
המשכו בירושלים תשמ"ז ואילך.
מצב טוב,בדף השער כתב יד של בעל הספר וחתימה משנת עת"ר.