סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 4:

גלויה אל הגאון הרב אריה יוכט מביתו חיה שנת תש"א בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books

גלויה אל הגאון הרב אריה יוכט מביתו חיה שנת תש"א הכתב נכתב בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה   בתוכן המכתב כותבת חיה: "כיצד השפיע עליכם המלחמה?,,,מי יתן ותהיה זו מלחמתנו האחרונה וימגר כח הרשע העקר אל יאוש"

מצב טוב.


הרב הגאון אריה יוכט, תלמיד-חכם גדול ור"מ בישיבת ביאליסטוק מחבר הספר "משנת אריה" על מסכתות "כתובות" ו"בבא בתרא",  ובא"י זכה הספר עוד להסכמת הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל שהיה מתלמידיו.