Thursday, 23.8.18 (Your local time)
Israel

הוספנו פריטים חדשים ספרים,מכתבים,חפצים,יינות,ועוד.

לפרסום או מכירת פריטים וכל שאלה - 0509155540

The auction has ended

LOT 1:

אוסף גדול של מסמכים ורשומות בכתב יד ספרדי חכמי שאלוניקי כתיבה בעברית לדינו ואנגלית,

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $280
Start price:
$ 100
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only

אוסף גדול של מסמכים ורשומות בכתב יד ספרדי 1930 לערך כתיבה בעברית לדינו ואנגלית,

זהות הכותב אינו ברורה בכתב היד מביא הרב ומצטט שמות רבנים ספרדים חשובים מתקופות מוקדמות שנו הש' ,גרוש ספרד הרב מביא בעיקר את חכמי שאלוניקי תוך ציון שמותם,תאריכה לידה ופטירה,מקום ונוסח הקבורה, ספרים שחוברו,ישיבות,רבנים מובהקים, פסקי דין,הסכמות,

שמות הרבנים המוזכרים הם: ר' יוסף שלמה טאיטאצאק,ר' שמואל טאיטאצאק אחיו של ר' שלמה, ר' שלמה בן חסון (הזקן), ר' בנימין בן רבי מאיר הלוי אשכנזי,ר' גדליה בו רבי תם בן יחיא רבה הראשון של קהילת לישבונה, ר' לוי יעקב בן חביב,ר' יוסף קארו,ר' שלמה הלוי בן אלקבץ,ר' דוד יאודה (מציר-ליאון),ר' פרחיה הכהן איטליאנו,ר' יהודה צרפתי-היו לו הפרשיות עם ר' יצחק בן עראמה השני,ועוד רבים.


דף נוסף ובו רשימה של יותר מ-60 ספרי לאדינו תוך ציון תאריכים ושמות המחברים.

דף נוסף עם רשימת ספרי שו"ת ושמות המחברים.

דף מעניין עם שרטוט מפה בכתב יד יווני

דפים נוספים ובהם ראשי תבות ופרושם המופיעים על קברים,ובספרים. 


catalog
  Previous item
Next item