סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 23:

2 ספרים תורת משה בראשית שמות לאלשיך הקדוש בטשערנאוויץ 1857,

Sold for: $20
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

2 ספרים תורת משה בראשית ושמות לר' משה אלשיך הקדוש פרושים על התורה בטשערנאוויץ 1857, מצב כללי טוב מאד,כרך א' 120 דף, כרך ב' קצא, 13*21*6ס"מ.