סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

By Suissia Books

Thursday, 23.8.18
The auction has ended

LOT 44:

עטרת שאול ווילנא תר"ב 1841 מהדורה יחידה

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 22% More details
VAT: On commission only
23/08/2018 at Suissia Books
tags: Books

עטרת שאול ווילנא  תר"ב 1841 מהדורה יחידה חידושי תורה על מסכת חולין מאת הרב שאול שאוולאן אב"ד קארקינאווי שער מעוטר ,חתימות בעלים,מצב כללי טוב,מדות:38*24ס"מ.140 דף.