סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 131:

מכתב ביידיש אל הרב זלמן רייכמאן מאת המזכיר הרב ישעיה צבי קמינסקיא.

Sold for: $25
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

 נייר מכתבים של ישיבת "כנסת בית יצחק" (בקאמעניץ דליטא) בכתב יד ביידיש מאת מזכיר המוסד הרב ישעיה צבי בן יעקב קאמינסקיא (קמינצקי) ניו יורק  אל הרב הגאון המפורסם הרב זלמן רייכמאן המנהיג הדגול של הרבנות החרדית באמריקה וסגן נשיא אגודת הרבנים.

ישיבת כנסת בית יצחק הייתה אחת מישיבות ליטא. בין השנים תרס"ד-ת"ש (1904-1940) כיהן כראש ישיבה הרב ברוך דב ליבוביץ.

הישיבה נוסדה בשנת תרנ"ח (1897) בסלבודקה המהווה פרבר של קובנה על ידי הרב צבי הירש רבינוביץ שעשה זאת להנצחת אביו, הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנה. בתרס"ד (1904) מונה לראשות הישיבה הרב ברוך דב ליבוביץ. בשנת תרע"ד (1914) עברה הישיבה למינסק כדי להתרחק מחזית הלחימה במלחמת העולם הראשונה. אולם בשנת תרע"ז (1917) התקרבה החזית למינסק והישיבה נדדה שוב, לקרמנצ'וג. בעקבות עליית הקומוניסטים לשלטון ברוסיה עברה הישיבה לוילנה. בשנת תרפ"ו (1926) עברה הישיבה לקמניץ על מנת להתרחק משאון העיר. בשנת תרצ"ו (1937) נחנך עבור הישיבה בניין חדש, שהוקם בהשתדלותו של מר גרשון גאלין, יליד קמניץ שהתגורר בארצות הברית. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נסגרה הישיבה ותלמידיה התפזרו. בניין הישיבה הפך תחת השלטון הקומוניסטי לבית קולנוע. 
בשנות ה-40, לאחר סגירת ישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ, נוסדה ישיבת קמניץ בארץ ישראל על ידי הרב משה ברנשטיין, חתנו של הרב ליבוביץ.