סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 128:

בלנק בכתב ידו של הרב אפרים פישל קליין-ירושלים חתנו של הרב הגאון מנחם סופר.

Sold for: $25
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

בלנק בכתב ידו של  הרב אפרים פישל קליין  המכתב כתוב משני צדדיו וחתום בסופו,תוכן המכתב בענין דברי תורה על כספים המיועדים להכנסת כלה,ועוד'.-

הרב אפרים פישל קליין חתנו של הרב הגאון מנחם סופר, דור שישי,שהיה אח אמו, .כיהן כרבה של דווה בהונגריה, ולאחר מלחמת העולם השנייה כאב"ד של שארית הפליטה בוואשארהי ראש לקהילות החרדיות בטרנסילבניה. בשנות ה-60 עלה לישראל והתיישב בקריית מטרסדורף. הדפיס את ספרו של חותנו – "משיב מנחם".

מצב כללי טוב מאד,חסר דף נוסף.