סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 125:

מכתב שארית הפלטה מאת ועד חדתי ראבינט אשבגה (בגרמניה) איזור האמריקאי בחתימת הרב מנשה פרנקל.

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

מכתב-שארית הפלטה מאת ועד חדתי ראבינט אשבגה (בגרמניה) איזור האמריקאי 

בחתימת הרב מנשה פרנקל. מצב כללי טוב, 20*15 ס"מ.