סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 123:

מודעה-בקשה גדולה עבור מוסדות תורה מטעם הועד הכללי כנסת ישראל

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

מודעה-בקשה גדולה  עבור מוסדות תורה בירושלים, טבריה וצפת מטעם הועד הכללי כנסת ישראל - גוף כלכלי בן למעלה ממאה שנה, הפועל למען עניי ירושלים. נוסד כארגון הגג של מוסדות התורה בירושלים. 

עם הסכת רבני שיקאגו דאז.