סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 121:

חדושי תורה בכתב יד על נייר 6 עמודים של חידושי תורה על סוגיות בגמרא

Sold for: $30
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

חדושי תורה בכתב יד על נייר 6 עמודים של חידושי תורה על סוגיות בגמרא מסכתות פסחים,ביצה,סוכה,יומא,על הרמב"ם,ועוד.

מצב כללי טוב,דפים מודבקים,ובלויים.כל הדפים מאותו הכותב.

באחד הדפים חתימת בעלים "הרב בנימין פרלמן".