סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 120:

מיקרוגרפיה של בעל התניא האדמו"ר שניאור זלמן ב"ר ברוך 1924 וושינגטון.

Sold for: $100
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

מיקרוגרפיה של בעל התניא האדמו"ר שניאור זלמן ב"ר ברוך, כאשר ע"י כתיבת ספר התניא בצורת דמותו של האדמו"ר, ע"י הכותב נתנאל חזן 1924 וושינגטון.

מצב כללי פגום.