סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 119:

קופת צדקה ממתכת מ"כולל תפארת יעקב" בצרפת לע"נ ר' יעקב אביחצירא ה"אביר יעקב" זיע"א,

Sold for: $100
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

קופת צדקה ממתכת מ"כולל תפארת יעקב" בצרפת לע"נ ר' יעקב אביחצירא ה"אביר יעקב" זיע"א, מצב כללי טוב מאד, 16.5*9 ס"מ.