סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 118:

קופת צדקה מפח של בית מחסה ליתומים הגדול "דיסקין" ירושלים

Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

קופת צדקה מפח של בית מחסה ליתומים הגדול "דיסקין" ירושלים.

מצב כללי טוב מאד,  11.5*9 ס"מ,