סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 115:

תהלים בודפסט תש"א (1941)-הודפס בהונגריה בעיצומה של השואה

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

תהלים מיניאטורי עם פירוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל, בודאפעסט תש"א 1941.
הודפס במהלך השואה הנוראה בשעת מצור ומצוק. ברוב המקומות שכבשו הגרמנים הופסקה מלאכת הדפוס העברי, למרות זאת בהונגריה שהיתה אף היא במצור ומצוק המשיכה הדפסת הספרים במסירות נפש, ובתנאים קשים.  שנב [2] דף, 12 ס"מ. מצב מצוין,כריכה מקורית.