סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 114:

לוט 2 ספרי תהלים ממרן החיד"א-קזאבלנקא תשל"ב - סאטומארע תרפ"ו

Sold for: $45
Start price:
$ 35
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר תהלים : ע"פ יוסף תהלות ע"ד פרד"ס  ממרן חיד"א ; הבאתיו לביה"דפ דוד בלאאמו"ו זאב וואלף הלוי . מחבר: אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806  
 תרפ"ו סאטומארע : דפוס מאיר ליב הירש
תיאור: קסט, [10] ד' ; 23 ס"מ.. מצב כללי טוב.

2.ספר תהלים : כלו כהר'רת בשלם שבפנים וסדר פדיון הנפש .
 קזבלאנקא : בית הדפוס דוד עמר  מדפיס: Imprimerie Atelier.  
שנה: וקראת ל'ש'ב'ת' עונג תשל"ב
תיאור: קכו דפים ; 17 ס"מ.. מצב כללי טוב מאד,
בספר מדבקה  לע"נ ר' מימון אלבאז.